CARDIO.CARE effektiviserer forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme gennem struktureret datadeling og en nyskabende digital beslutningsmotor.

Bedre struktureret datadeling mellem borgere & sundhedsprofessionelle

Cardio.Care tillader struktureret datadeling mellem borgere
og sundhedsprofessionelle samt datadeling mellem sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer.

Digital beslutningsmotor optimerer forebyggelse & behandling

Cardio.Care hjælper både borger og sundhedsprofessionelle i at foretage valg baseret på den nyeste videnskab og evidens. Motoren er udviklet i samarbejde med førende eksperter.

Fordelene ved Cardio.Care

Borger

Gennem letforståelig vejledning, styrker Cardio.Care borgeren til selv at føre kontrol med deres sygdom – støttet af sundhedspersonale, når det er nødvendigt.

Sundhedsprofessionel

Cardio.Care tillader læger og sygeplejesker mere tid til den enkelte patient gennem individualiseret og målrettet information, som vores beslutningsmotor strukturerer.

Sundhedsvæsenet

Ved at støtte bedre diagnostisk, forebyggelse og behandling kan antallet af indlæggelser og sygdom blandt befolkningen reduceres. Resultatet er omfattende økonomiske besparelser.